Monthly Archives Maj 2015

ETAPY MRP

Na podstawie planu produkcji, czyli jej asortymentowego i ilościowego określenia w czasie, w kolejnych etapach prac planistycznych, oblicza się szczegółowe potrzeby materiałowe oraz planuje – dokładnie – zdolności produkcyjne. (Należy w tym miejscu podkreślić, że MRP, jako jedyna ze znanych szerzej metod zarządzania produkcją, łączy planowanie produkcji i zaopatrzenie materiałowe.)

więcej

METODA – SIATKA KIEROWNICZA

W tej fazie treningu wrażliwości chodzi o poszerzenie pola widzenia każdego uczestnika oraz o uświadomienie możliwie szerokiego repertuaru postaw i zachowań adekwatnych do różnych sytuacji organizacyjnych. Wyciszane są oceny krytyczne, dominować zaczynają natomiast zachowania wyrażające poparcie i pomoc, nastawienia pozytywne. W takiej atmosferze grupa integruje się nikt nie przejawia już chęci do wycofania się z zajęć. Sprzyja to zwiększeniu otwartości na innych, ujawnianiu własnych odczuć, potrzeb, myśli, opinii, co z kolei ułatwia proces uczenia się nowych zachowań. Etap drugi treningu kończy się, kiedy wszyscy uczestnicy odnajdą właściwe dla siebie sposoby zachowań kierowniczych.

więcej

Potrzeby samorealizacji

Prawie każdy człowiek ma swoje ulubione zajęcie, które najczęściej wiąże się z realizacją jego zainteresowań (hobby) i potencjalnych możliwości. Wykonując je rozwija się i samourzeczywistnia. Ideałem jest, gdy znajdzie odpowiednie po temu warunki także w zatrudniającej go organizacji lub firmie, której jest właścicielem, gdy może realizować się w pracy zawodowej.

więcej

Rekrutacja pracowników szczególnie wysokich szczebli

Ogłoszenie powinno przyciągnąć właściwych ludzi, dać im dobre wyobrażenie o organizacji, nastawić do niej pozytywnie. Powinno być „wyciągnięciem ręki” do kandydata, gestem zachęcającym do podjęcia wyzwania. Musi być ofertą uczciwą, zawierającą wymagania adekwatne do konkretnego stanowiska. Notatka: „Firma X poszukuje młodej absolwentki Wydziału Zarządzania, posługującej się biegle czterema językami obcymi, kulturalnej i ambitnej, na stanowisko sekretarki kierownika budowy” może nas tylko śmieszyć. Nie należy też dawać obietnic bez pokrycia, ani formułować ogłoszeń-żartów w rodzaju: „Chcesz być miliarderem? Zostań Dyrektorem ds. Handlu w Spółdzielni Woreczek!” Musimy być świadomi tego, że osoba przyjęta do pracy będzie pamiętała ogłoszenie, które ją do nas przyciągnęło. Jest ono pierwszym i bardzo ważnym aktem zarządzania potencjałem społecznym organizacji.

więcej

PODSTAWOWE PODEJŚCIA DO MOTYWACJI CZĘŚĆ 2

Podejście psychodynamiczne akcentuje rolę wewnętrznych wyznaczników w zachowaniach człowieka, szczególnie potrzeb i emocji. Podkreśla się, że bodźce zewnętrzne dopiero po „obróbce” w każdym z nas nabierają specyficznego charakteru motywacyjnego. Przedstawiciele tego kierunku stworzyli szereg koncepcji potrzeb ludzkich.

więcej

Przypadek: „Luxor ”- upadek kultury organizacyjnej część 2

Wszyscy pracowali ciężko, ponieważ tego wymagał właściciel. Jego filozofią było: dać pracę, zapłacić sprawiedliwie, a zysk inwestować w rozwój. Nie miał wielkich potrzeb, myślał tylko o firmie. Troszczył się o swoich pracowników, czego ilustracją może być serwowanie im codziennie o godz. 9.00 rano ciepłego napoju z dzikiej róży. Właściciel dawno wprowadził ten zwyczaj, gdyż uznał, że jest to ważne dla zdrowia i wydajności robotników. Chciał też wyraźnie pokazać, że myśli o swoich ludziach.

więcej