Rekrutacja pracowników szczególnie wysokich szczebli

Ogłoszenie powinno przyciągnąć właściwych ludzi, dać im dobre wyobrażenie o organizacji, nastawić do niej pozytywnie. Powinno być „wyciągnięciem ręki” do kandydata, gestem zachęcającym do podjęcia wyzwania. Musi być ofertą uczciwą, zawierającą wymagania adekwatne do konkretnego stanowiska. Notatka: „Firma X poszukuje młodej absolwentki Wydziału Zarządzania, posługującej się biegle czterema językami obcymi, kulturalnej i ambitnej, na stanowisko sekretarki kierownika budowy” może nas tylko śmieszyć. Nie należy też dawać obietnic bez pokrycia, ani formułować ogłoszeń-żartów w rodzaju: „Chcesz być miliarderem? Zostań Dyrektorem ds. Handlu w Spółdzielni Woreczek!” Musimy być świadomi tego, że osoba przyjęta do pracy będzie pamiętała ogłoszenie, które ją do nas przyciągnęło. Jest ono pierwszym i bardzo ważnym aktem zarządzania potencjałem społecznym organizacji.

Istnieją firmy konsultingowe specjalizujące się w rekrutacji pracowników szczególnie wysokich szczebli, na szczególnie wysoko płatne stanowiska pracy, np. stanowisko dyrektora naczelnego wielkiej korporacji, czy prezesa zarządu. Takie firmy, zwane potocznie łowcami głów (head hunters), specjalizują się w poszukiwaniu i przyciąganiu najlepszych i najbardziej doświadczonych menedżerów. Usługi te są oczywiście bardzo drogie. Mimo to, wiele firm korzysta z nich.


Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>