Monthly Archives Maj 2015

Lata 90 okresem wielkiej ekspansji firmy Sony część 2

Około 1900 r. spółka zaczęła aktywnie poszukiwać zagranicznych partnerów do wspólnych przedsięwzięć. Utworzono filie w Australii i w Europie. Duże sukcesy odniosła filia amerykańska. Do I wojny światowej wyprodukowano w niej 70 tysięcy separatorów, osiągając obroty w wysokości 14 min koron – dwukrotnie więcej niż w Szwecji.

więcej

MOTYWACJA

Grupa badaczy pod kierunkiem George’a Englanda przeprowadziła badania porównawcze nad znaczeniem pracy. Zrealizowano je w 8 krajach: USA, Wielkiej Brytanii, Japonii, Niemczech (b. RFN), Belgii, Jugosławii, Izraelu i Holandii. Badani pracownicy mieli za zadanie rozdzielenie punktów z ogólnej puli 100 pomiędzy sześć możliwych celów pracy, tak by uszeregować je według ważności. We wszystkich krajach pracownicy jako główny cel pracy uznali zapewnienie środków utrzymania. Jednakże relatywne znaczenie tego celu w porównaniu z innymi różniło się w istotny sposób w zależności od narodowości badanych pracowników. Japończycy przydzielili temu celowi 45 punktów na 100 możliwych, Amerykanie – 33, Holendrzy – 2Holendrzy przyznali aż 24 punkty kolejnemu priorytetowi: praca ciekawa i zadowalająca. Dla Japończyków ciekawa i zadowalająca praca warta była tylko 13 punktów. Amerykanie przywiązują więcej wagi do prestiżu i statusu (12 punktów), niż czynią to przedstawiciele innych nacji. Holendrzy cenią sobie w pracy także możliwość kontaktów z ciekawymi ludźmi i służbę społeczeństwu. Pracownicy z innych krajów przyznali tym celom znacznie mniej punktów niż Holendrzy (MOW International Research Team, 1985).

więcej

W dzisiejszej fabryce…

W dzisiejszej fabryce obróbka (np. metali) wykonywana jest w większości przez maszyny programowane, sterowane mikrokomputerami. Spotykamy też roboty nakładające i zdejmujące kolejne elementy. Programy operacji wprowadzane są bezpośrednio z pulpitu sterującego maszyną. Coraz częściej można już także, wykorzystując klawiaturę pulpitu, zmieniać je „na miejscu”. Wcześniej, gdy programy zapisywane były na taśmach lub kartach perforowanych, wszystkie korekty trzeba było nanosić w ośrodku informatycznym.

więcej