OGÓLNE WARUNKI SKUTECZNOŚCI ODDZIAŁYWAŃ INFORMACYJNYCH CZĘŚĆ 2

Wiarygodność nadawcy informacji zależy również od przypisywanych mu intencji. Jeśli odbiorca sądzi, że przekazywana wiadomość ma na celu manipulację, że jest w jakiś sposób powiązana z interesami nadawcy i wiąże się z uzyskaniem przez niego korzyści, to zmniejszy zaufanie do niego. Ten czynnik tłumaczy, w wielu przypadkach, ograniczoną skuteczność oddziaływań informacyjnych na linii kierownik-podwładni. Podwładni często nie dowierzają przełożonym, uznając ich wyłącznie za przedstawicieli „drugiej strony” i reprezentantów interesów pracodawcy. Również nadawcy informacji pochodzący z grup uznawanych przez odbiorców za wrogie lub obce są oceniani jako mniej wiarygodni.

Jeśli chodzi o cechy przekazu informacyjnego i ich wpływ na postawy odbiorców, to stwierdzono większą skuteczność komunikatu zawierającego argumenty dwustronne niż jednostronne. W pierwszym przypadku nadawca prezentuje zarówno argumenty przemawiające za jego stanowiskiem, jak i przeciw, wykazując oczywiście wyższość tych pro. W drugim – podaje jedynie argumenty popierające własne stanowisko. Argumentacja dwustronna ma również tę zaletę, że uodparnia osobę, która zaakceptuje nowy pogląd przed ewentualną zmianą przekonań w przyszłości. Skuteczność przekazu dwustronnego rośnie, w porównaniu z przekazem jednostronnym, wraz ze wzrostem poziomu wykształcenia odbiorców. Przekaz ten jest również bardziej skuteczny w sytuacji, w której „wyjściowe” poglądy jego odbiorców są zdecydowanie różne od tych, jakie prezentuje nadawca.


Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>