OGÓLNE WARUNKI SKUTECZNOŚCI ODDZIAŁYWAŃ INFORMACYJNYCH

Warunki skuteczności oddziaływań informacyjnych, które są podstawą motywowania innych, zostały sformułowane przez psychologów i socjologów w wyniku badań procesów komunikacji społecznej oraz mechanizmu kształtowania postaw. Ujmuje się je w trzy grupy, łącząc z kolejnymi elementami procesu przekazywania informacji: nadawcą informacji, ich przekazem oraz odbiorcą.

Szczególnie ważna dla efektywności społecznych oddziaływań jest wiarygodność źródła informacji. Zależy ona przede wszystkim od przekonania odbiorcy o tym, czy nadawca komunikatu zasługuje na zaufanie, czy też nie. Z badań wynika, że wiarygodność nadawcy jest skorelowana pozytywnie z posiadaniem przez niego wyższego wykształcenia i „byciem” ekspertem w dziedzinie, której dotyczy przekazywana wiadomość, z akceptacją nadawcy jako osoby o określonych wartościach i reprezentującej opcje bliskie odbiorcy oraz z umiejętnością przekazywania informacji w sposób kompetentny, atrakcyjny, zrozumiały itd. Eksperci używający terminów fachowych są częściej oceniani jako bardziej wiarygodni niż posługujący się językiem potocznym.

Również pozycja społeczna, wynikająca z zajmowanego przez nadawcę komunikatu stanowiska lub pełnionej funkcji, wpływa na odbiór jego osoby przez innych i ocenę wiarygodności. Zauważmy, na przykład, że większość ludzi zupełnie inaczej reaguje na kiepski dowcip opowiedziany przez ministra i sprzątaczkę. W pierwszym przypadku przeważa głośny śmiech i cicha refleksja, że dowcip jest bez sensu, w drugim zaś dominuje „brak reakcji” lub śmiech, ale… z opowiadającego. Działanie tego mechanizmu psychologicznego odnajdujemy również w reakcjach na zachowanie Nikodema Dyzmy, tytułowego bohatera znanej książki Dołęgi-Mostowicza. Cokolwiek on uczynił lub powiedział, było, ze względu na jego wysoką pozycję społeczną, przyjmowane z uznaniem, podziwem i wiarą.


Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>