Atrakcyjne fordanserki

ROLA INFORMACJI W PROCESACH MOTYWOWANIA CZĘŚĆ 2

Przede wszystkim starają się tworzyć i przekazywać te informacje, które mają wpływ na poziom zaangażowania uczestników organizacji i jakość ich działań (indywidualnych i zbiorowych) na rzecz całości oraz poszczególnych części. Dotyczą one misji, podstawowych wartości i celów firmy, strategii organizacji i jej podsystemów, realizowanych polityk, organizacyjnej struktury, zasad, reguł i procedur funkcjonowania, zasobów ludzkich, rzeczowych i finansowych, planów, programów, harmonogramów itd. Najbardziej konkretne są zwykle informacje odnoszące się do zadań, jakie należy wykonać, i norm z nimi związanych, sposobów działania i niezbędnych środków, korzyści towarzyszących uzyskaniu oczekiwanych efektów, wyników, jakie osiągnął pracownik, i związanych z tym gratyfikacji, działań naprawczych, będących wynikiem kontroli itd.

Elementarnym warunkiem pozytywnej aktywności uczestników organizacji jest znajomość postawionych przed nimi zadań. Informacje takie każdy kierownik i pracownik biurowy („umysłowy”) znajduje w dokumencie o nazwie zakres czynności stanowiska pracy, z którym zapoznaje się przed podpisaniem umowy o pracę. Zadania i czynności pracowników produkcyjnych („fizycznych”) są natomiast zawarte w instrukcjach roboczych.

Bieżące informacje o zadaniach przyjmują postać poleceń służbowych. Kierownik określa w nich CO ma być zrobione, KTO ma być wykonawcą, do KIEDY zadanie musi być zrealizowane i JAK, a także jakich należy użyć ŚRODKÓW. Informacje o sposobie wykonania pracy – ustne lub pisemne instrukcje – są szczególnie ważne w przypadku nowych pracowników.


Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>