Przyciąganie odpowiednich kandydatów na pracowników

Przedsiębiorstwo, chcąc pozyskać odpowiednich kandydatów, musi dobrze znać warunki ogólne rynku pracy i specyficzne własnej branży, różnice między regionami, przedsiębiorstwami, stanowiskami itd. Dysponując tymi informacjami można zdecydować się na jedną z trzech strategii przyciągania kandydatów na pracowników:

– strategię lidera placowego – propagować fakt bycia w czołówce firm najlepiej płacących w branży, w regionie, w kraju

– strategię rzetelnego środka – podkreślać nadążanie za średnią płacą (w branży, regionie, kraju), akcentować gwarancje utrzymania jej realnej siły nabywczej i bezpieczeństwo zatrudnienia

– strategię ogona płacowego – nie eksponować zbytnio wysokości płac, przesuwać akcenty z „szarej współczesności” na „świetlaną” przyszłość, podkreślać znaczenie innych form wynagrodzenia, wskazywać na społeczną użyteczność organizacji, by przyciągnąć ludzi zaangażowanych w jakąś sprawę (np. ochronę środowiska) itd.

Najważniejsze jest świadome i fachowe prowadzenie kampanii reklamowej skierowanej do określonego segmentu rynku pracy: jeśli nie możemy zapewnić wysokiej płacy – nie apelujmy do ludzi młodych, ambitnych, pragnących zrobić karierę, a odwołujmy się do osób poszukujących innych niż pieniądze wartości, rozwińmy w firmie odpowiednią dla nich formę wynagrodzenia.


Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>