Inne formy wynagrodzeń

Inną formą wynagrodzeń są dodatkowe wynagrodzenia materialne, związane na ogół z pełnieniem w przedsiębiorstwie odpowiedzialnej funkcji. Pracownik sprawujący funkcję kierowniczą może np. uzyskać prawo do korzystania z samochodu służbowego, a członek ścisłej dyrekcji – samochodu służbowego z kierowcą. Do dodatkowych wynagrodzeń materialnych zaliczamy także bezpłatne miejsce na parkingu, bezpłatne lub dotowane przez firmę posiłki w stołówce firmy, prawo do korzystania z usług przedsiębiorstwa lub nabywania jego produktów po kosztach własnych lub cenach bliskich kosztom własnym. Takie dodatki przysługują w wielu organizacjach także pracownikom szeregowym.

W celu zwiększenia funkcji motywacyjnej wynagrodzeń wprowadza się często, w przypadku prac o charakterze wymiernym i wynikach zależnych bezpośrednio od poszczególnych wykonawców, płacę akordową. Istotą akordu jest uzależnienie wysokości wynagrodzenia od ilości pracy wykonanej przez jednostkę lub grupę. W pierwszym przypadku mamy do czynienia z akordem indywidualnym, w drugim – z akordem zespołowym.

Akordowy system płac motywuje do zwiększenia ilości wykonanej pracy, często kosztem jej jakości. Szczególnie dużego znaczenia nabierają w tej sytuacji działania kontrolne. Warunkiem wprowadzenia tego systemu i jego efektywności jest opracowanie ścisłych norm czasowych, czyli określenie czasów potrzebnych na wykonanie konkretnych zadań lub czynności. Opracowanie racjonalnych norm dla niektórych rodzajów prac jest bardzo trudne.


Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>