Zrezygnuj z określania ścisłych norm wykonania

Działaj tak, aby zbliżyć wysiłki zespołów i grup do oczekiwań i celów przedsiębiorstwa.

– 1Usuń bariery istniejące między różnymi częściami przedsiębiorstwa, między pionami, działami, wydziałami, biurami itd. Wszyscy uczestnicy organizacji, zarówno ci pracujący w sferze badań, projektowania, jak i ci z zaopatrzenia, produkcji i sprzedaży, muszą poznać problemy innych. Należy przejść od myślenia w kategoriach własnego wąskiego odcinka do pracy zespołowej ważnej dla całej firmy. Wielodyscyplinarne koła kontroli jakości (multidisciplinary quality-control circles) mogą ułatwić osiągnięcie lepszych wyników we wszystkich sferach.

– 1a. Zrezygnuj z określania ścisłych norm wykonania. Koncentrują one uwagę pracowników na realizowaniu zadań ilościowych i w rzeczywistości gwarantują uzyskanie niskiej jakości oraz wysokich kosztów. Wprowadzenie takich wskaźników, jak dopuszczalny procent braków czy odpadów, poprawia sytuację, ale nie zmienia jej zasadniczo.

b. Zrezygnuj z formułowania celów robotników w postaci wskaźników liczbowych. Ścisłe zadania, slogany, wykresy i plakaty, wywierające presję na wzrost wydajności, muszą zniknąć. Częściej budzą one odrazę i obrażają pracowników, zamiast zachęcać ich do poprawy działań. Pamiętaj: przedsiębiorstwo musi się koncentrować na ciągłym usprawnianiu swego funkcjonowania. (W wersji z 1991 roku pojawia się nawet wezwanie do odrzucenia zarządzania przez cele – Management by Objectives – i skoncentrowaniu się na uczeniu tego, jak wykorzystać potencjalne możliwości tkwiące w różnych procesach i jak je doskonalić [Deming, 1991].)

– 1Usuń wszystkie przeszkody, które utrudniają ludziom osiągnięcie satysfakcji (dumy) z dobrze wykonanej pracy. Dotyczy to np. braku informacji zwrotnych o jakości uzyskanych efektów, motywowania przez stawianie napiętych zadań ilościowych, braku odpowiedzi na raporty.

– 1Przygotuj i realizuj z pełną energią urozmaicony program szkoleniowy i treningowy. Ucz technik statystycznych. Popieraj wszelkie działania jednostek zmierzające do podwyższenia kwalifikacji i samodoskonalenia.

– 1Stwórz taki system na szczeblu naczelnego kierownictwa, który będzie codziennie wywierai presję na realizację powyższych 13 punktów. Podejmuj inne działania ukierunkowane na wprowadzenie w życie tych wskazówek.


Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>