Koncepcja kól jakości (KJ) – dalszy opis

Omawiana koncepcja jest jedną z metod zarządzania partycypacyjnego. Koncentruje się na sposobach powstawania i funkcjonowania „świadomych” komórek produkcyjnych. Koła jakości tworzą bowiem pracownicy znający i akceptujący cele jednostki, konieczność działania na rzecz podniesienia jej efektywności oraz potrzebę współdziałania. Wykonywanie przez nich funkcji kontrolnej nie jest wynikiem przymusu organizacyjnego i poleceń kierownictwa, lecz internalizacji jakości jako jednej z podstawowych wartości firmy i każdego jej uczestnika.

Koła jakości są przede wszystkim formą działania kolektywnego. Podstawową rolę odgrywają w nich stosunki współpracy, łączące wszystkich uczestników, oraz proces grupowego uczenia się. Właśnie dzięki nim KJ są nie tylko miejscem zdobywania indywidualnych doświadczeń, ale także terenem ich wymiany, oceny, powstawania nowych rozwiązań i wdrażania innowacji. Tworzą one system społeczny ukierunkowany na ciągłe doskonalenie organizacji pracy i zmianę wewnątrz przedsiębiorstwa.

Jak łatwo zauważyć, dzięki kołom jakości urzeczywistniane są różne cele organizacji. Dotyczą one zarówno jakości produkcji, jej efektywności i sprawności, jak i identyfikacji przez pracowników podstawowych wartości firmy, integracji z nią oraz rozwoju stosunków współdziałania. Z tego względu koncepcja kół jakości w pełni zasługuje na miano metody zarządzania. Nasuwa się jednak pytanie: czy metoda ta, znakomicie sprawdzająca się w specyficznej kulturze organizacyjnej Japonii, może być przeniesiona i rozwijana w innych krajach?


Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>