Koncepcja kól jakości (KJ)

Jakości poświęcono wiele mniej lub bardziej teoretycznych prac. Szczególnie bogata jest literatura dotycząca statystycznych metod badania niezawodności i kontroli jakości wyrobów. Biorąc pod uwagę charakter tego podręcznika, rezygnujemy z omawiania tych kwestii i odsyłamy czytelnika do innych źródeł. Przedstawiamy natomiast następujące przykłady systemów „zorientowanych na jakość”: koncepcję kół jakości, opracowaną i stosowaną w Japonii od pierwszej połowy lat sześćdziesiątych, oraz podejścia dwóch amerykańskich „guru jakości” – W. Edwardsa Deminga oraz Philipa B. Crosby’ego.

Koncepcja kól jakości (KJ) zrodziła się z dążenia do stworzenia szerokiego ruchu samokształcenia pracowniczego w Lej dziedzinie. Choć w założeniu miała spełnić ograniczone zadania, rychło okazało się, że tkwią w niej dużo większe możliwości. Koła jakości stały się odpowiedzią na nowe aspiracje pracownicze, zgłaszane przede wszystkim przez młodych i dobrze wykształconych robotników. Tutaj znaleźli oni możliwość twórczego rozwiązywania problemów technicznych i organizacyjnych, aktywnego udziału w ulepszaniu produkcji.

Koło jakości określa się najczęściej jako małą grupę, utworzoną z operatorów maszyn, którzy dobrowolnie deklarują wypełnienie zadań ic zakresie zarządzania jakością w miejscu pracy. Grupa ta powinna zapewnić:

– współudział pracowników w całości przedsięwzięć podejmowanych w przedsiębiorstwie w zakresie jakości

– rozwój poszczególnych pracowników i łączących ich stosunków społecznych

– opanowanie najwłaściwszych sposobów działania w miejscu pracy i doskonalenie ich

– wykorzystanie statystycznych metod i technik zarządzania jakością.


Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>