Monthly Archives Kwiecień 2015

System obróbki elementów sterowany komputerem

Pierwszy system obróbki elementów sterowany komputerem w tzw. czasie rzeczywistym wprowadzony został w warsztatach naprawczych kolei w Japonii, w 1968 r. (Przez czas rzeczywisty rozumiemy czas, jaki wynika z potrzeb realizacji operacji technologicznych maszyny współpracującej z komputerem, a nie ten, jaki jest wyrazem „wewnętrznych” zdolności do wykonania przez elektroniczną maszynę cyfrową czynności przetwarzania danych.) System ten wzbogacono w 1972 r. o automatyczny układ podajników, a w 1974 r. zainstalowano roboty do zbrojenia maszyn obróbczych.

więcej

Kierownik jako formalny przełożony

Na jakość stosunków międzyludzkich w zespole pracowniczym olbrzymi wpływ wywiera osobowość kierownika i jego styl kierowania. Szczególne znaczenie mają: empatia, czyli umiejętność wczuwania się w sytuacje podwładnych i rozumienia ich, oraz tolerancja, czyli zdolność do akceptacji odmiennych wartości, poglądów i postaw.

więcej

STEROWANIE JAKOŚCIĄ – ROZWINIĘCIE

Lata czterdzieste charakteryzowały się dominacją metod statystycznych i „mniej jakościowym spojrzeniem na jakość”. Były to następstwa specyficznych presji rynku wojennego, nacisku na szybkość i masowość produkcji. Przekonanie, że jakość można zapewnić koncentrując się wyłącznie na kontroli wyrobów (szczególnie tej statystycznej) i pomijając inne aspekty procesu zarządzania, do dziś tkwi silnie w umysłach menedżerów.

więcej

Kształcenie pracowników przez własną firmę – ciąg dalszy

Kto będzie nauczycielem (wykładowcą, trenerem)? Organizacja ma na ogół możliwość wyboru prowadzącego kurs, nawet jeśli zdecydowała się na kształcenie przez inne firmy i osoby z zewnątrz. Problem sprowadza się najczęściej do odpowiedzi na pytanie: czy zapłacić więcej za kurs prowadzony przez sławnego specjalistę, czy wybrać mniej znanego, lecz tańszego wykładowcę? Można znacznie obniżyć koszty zlecając prowadzenie zajęć własnemu pracownikowi, np. wyróżniającemu się „sztabowcowi” z działu kształcenia i rozwoju, osobie o zdolnościach i umiejętnościach dydaktycznych.

więcej

Formalizacja procesów projektowania

Równie ważne, jak ustalenie właściwego stopnia sformalizowania, jest zapewnienie dobrej jakości przepisów. Chodzi o jasność, zwięzłość i zrozumiałość zapisu oraz niesprzeczność ustalonych reguł. Tylko przy spełnieniu tych wymogów przepisy mogą być skutecznym regulatorem działań organizacyjnych.

więcej

OD KOLUMBA DO EPOKI GLOBALNEJ

Od najdawniejszych czasów ludzie kontaktowali się ze sobą ponad granicami narodowymi i państwowymi. Często czynili to po to, by zrabować swoich sąsiadów, zdobyć niewolników czy zagarnąć ich ziemię. Równie często jednak przekraczali granice ludzie interesu: handlowcy i kupcy, szukający rzadkich dóbr, nabywców swoich towarów itd.

więcej

„Cetroprojekt”

Po trzech latach dynamicznego rozwoju, którego wyrazem był m.in. wzrost zatrudnienia do 130 pracowników, centrum projektowe zostało oddzielone od „Budomontażu”. Otrzymało status przedsiębiorstwa państwowego

więcej