Efektywny system wynagrodzeń

O efektywnym systemie wynagrodzeń mówić możemy dopiero wtedy, gdy odpowiedź na wszystkie przedstawione wyżej pytania jest twierdząca.

Głównymi składnikami systemu wynagrodzeń są wynagrodzenia materialne: płace i materialne nagrody. Są to – najogólniej – wydatki pieniężne oraz rzeczowe ponoszone na opłacenie pracy wykonywanej (wykonanej) przez jej uczestników. Do podstawowych elementów wynagrodzeń materialnych należą: płaca zasadnicza, premia, dodatek stażowy oraz dodatek funkcyjny.

Wysokość płacy zasadniczej powiązana jest najczęściej z rodzajem pracy wykonywanej na konkretnym stanowisku oraz formalnymi kwalifikacjami pracownika. Określeniu wartości pracy slnżą różne metody analizy stanowisk i metody wartościowania pracy. Wyszczególnia się w nich m.in. takie kryteria, jak złożoność pracy, odpowiedzialność, uciążliwość, warunki działania. Każdemu kryterium przydziela się pewną liczbę punktów. Określa się również sposób powiązania tych punktów z wysokością płacy zasadniczej.

Płaca zasadnicza jest wyrażana w postaci kwoty miesięcznej lub stawki za godzinę pracy. Jej wartość motywacyjna jest ograniczona, gdyż jest to stały składnik wynagrodzenia o wielkości zależnej głównie od cech stanowiska pracy. Płaca zasadnicza ma jednak olbrzymie znaczenie dla każdego zatrudnionego i jego poczucia bezpieczeństwa.


Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>