Kształcenie pracowników przez własną firmę – ciąg dalszy

Kto będzie nauczycielem (wykładowcą, trenerem)? Organizacja ma na ogół możliwość wyboru prowadzącego kurs, nawet jeśli zdecydowała się na kształcenie przez inne firmy i osoby z zewnątrz. Problem sprowadza się najczęściej do odpowiedzi na pytanie: czy zapłacić więcej za kurs prowadzony przez sławnego specjalistę, czy wybrać mniej znanego, lecz tańszego wykładowcę? Można znacznie obniżyć koszty zlecając prowadzenie zajęć własnemu pracownikowi, np. wyróżniającemu się „sztabowcowi” z działu kształcenia i rozwoju, osobie o zdolnościach i umiejętnościach dydaktycznych.

Jeśli chodzi o prowadzone w niektórych organizacjach kursy z historii i tradycji firmy, to wykładowcami na nich są na ogól osoby o długim stażu pracy – najbardziej wiarygodni i przekonywający.

Jaki powinien być poziom kształcenia? Decyzja ta podejmowana jest zwykle na podstawie wyników analizy potrzeb, przeglądu formalnych i rzeczywistych kwalifikacji pracowników oraz ich możliwości intelektualnych. Poważnym błędem jest kierowanie ludzi na kurs o poziomie zbyt niskim lub zbyt wysokim.

Od odpowiedzi na powyższe pytania zależy wybór formy (form) kształcenia. Dla pracowników wyższych szczebli i samodzielnych specjalistów odpowiednie mogą być poniższe formy kształcenia. Trening poprzez pracę (on-the-job training). Uczestnikowi organizacji zleca się wykonanie trudnych i odpowiedzialnych zadań, wyznaczając mentora (opiekuna), który cały czas gotów jest służyć mu radami i pomocą. Pracownik jest samodzielny, ale nie osamotniony.


Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>