jarosław

Zalety usług oferowanych przez biuro księgowe – Kraków

Według ogólnych szacunków ponad połowa firm w Polsce to jednoosobowe działalności gospodarcze. Wiele pośród nich chcąc obniżyć koszty rozliczają księgowość samodzielnie. Bardzo popularne jest również biuro księgowe Kraków. Co ciekawe banki również wyszły na przeciw oczekiwaniom swoich Klientów oferując usługi księgowe przy rachunku. Na zatrudnienie na stały etat osoby odpowiedzialnej za księgowość mogą sobie pozwolić jedynie większe firmy. Stały etat profesjonalnej księgowej może kosztować nawet kilka tysięcy złotych miesięcznie. Na dodatek firma musi zapewnić stanowisko pracy dla księgowej- biurko, sprzęt komputerowy a nawet oprogramowanie z licencją odnawialną rokrocznie. O wiele korzystniejszym rozwiązaniem jest zlecenie księgowości biurze rachunkowemu...

więcej

Jakie usługi zapewnia broker ubezpieczeniowy?

Tylko z pozoru wybranie odpowiedniego ubezpieczenia jest łatwe. Na rynku ubezpieczeniowym można spotkać się przy różnych rodzajach ubezpieczeń z bardzo różnorodnymi warunkami, na których można kupić polisę. Z tego powodu usługi, które zapewnia broker ubezpieczeniowy mogą być doskonałym sposobem na zapewnienie sobie wyboru właściwe dopasowanego oraz korzystnego ubezpieczenia również pod kątem wysokości koniecznych do płacenia składek ubezpieczeniowych. Rynek ubezpieczeniowy nie jest łatwym

więcej

WYNAGRADZANIE

31-letnia księgowa z Tennessee pracuje 70 godzin tygodniowo, wieczorami i w weekendy, nie otrzymując za to wynagrodzenia. Nie jest „dobrą samarytanką”, lecz jedną z 270 osób, które zdecydowały się na nieodpłatne przepracowanie około 360 godzin w Nissan Motor Manufacturing Corporation, pod kierunkiem japońskich menedżerów. Robi to z nadzieją na zatrudnienie przy taśmie produkcyjnej i otrzymanie wysokiej płacy.

więcej

TRENING WRAŻLIWOŚCI

Pierwszy etap treningu wrażliwości kończy się w momencie, kiedy biorący w nim udział kierownicy dostatecznie jasno uświadomią sobie własną osobowość. Dochodzenie do tego celu jest często trudne, a nawet dramatyczne. Nie wszyscy wytrzymują to. Zdarza się, że ktoś rezygnuje z udziału w dalszych sesjach i opuszcza grupę. Pomyślna realizacja celów pierwszego etapu pozwala na przejście do fazy kształtowania nowej, bardziej funkcjonalnej osobowości.

więcej

Styl kierowania

Rodzaje prac różnią się stopniem ryzyka i wielkością szeroko rozumianych kosztów związanych z możliwością powstania zakłóceń, awarii i innych trudnych do przewidzenia zdarzeń oraz ewentualnością popełnienia błędu. Duże zagrożenie towarzyszy ciągle pilotom, komandosom, górnikom, strażakom, monterom pracującym na dużych wysokościach, operatorom reaktorów jądrowych itd. Takie sytuacje „stwarzają zapotrzebowanie” na kierowanie autokratyczne. Jest ono także bardziej wskazane, gdy o powodzeniu działania decyduje szybkość. Podane powyżej przykłady dobrze ilustrują również tę prawidłowość.

więcej

Wpływ na jakość stosunków międzyludzkich panujących w zesole

Zdaniem psychologów i socjologów optymalna – ze względu na ilość i jakość społecznych interakcji (wzajemnych kontaktów) – liczebność zespołu zadaniowego odpowiada liczebności małej grupy społecznej i wynosi od kilku do kilkunastu osób. W takim zespole istnieje możliwość ukształtowania silnych wzajemnych więzi oraz uniknięcia podziału na rywalizujące z sobą podgrupy. Także tę prawidłowość warto uwzględniać przy tworzeniu zespołów pracowniczych.

więcej

Zdolności personalne

Znaczenie wiedzy menedżera dla efektywności zarządzania ciągle rośnie. Ma to związek z coraz większą złożonością procesów technicznych, ekonomicznych i społecznych zachodzących we współczesnych organizacjach oraz ich otoczeniu. Wraz z przesuwaniem się w górę hierarchii organizacyjnej wzrasta relatywnie rola wiedzy ogólnej, obejmującej swym zakresem wiele dziedzin związanych z funkcjonowaniem świata biznesu lub administracji, w stosunku do konkretnej wiedzy technicznej. To samo dotyczy proporcji pomiędzy zdolnościami (umiejętnościami) kierowniczymi (menedżerskimi) oraz technicznymi.

więcej

Styl autokratyczny

Swego rodzaju odwrotnością demokratycznego stylu kierowania jest styl autokratyczny. Charakteryzują go m.in.: scentralizowanie władzy, duży dystans między kierownikiem a zespołem, stosowanie stosunkowo ostrych kar oraz zdecydowana przewaga orientacji kierownika na zadania. Cechy te utrudniają powstanie pozytywnych więzi międzyludzkich.

więcej

ROLA INFORMACJI W PROCESACH MOTYWOWANIA

Szczególnie duże znaczenie – a zdaniem psychologów poznawczych znaczenie podstawowe – mają w procesach motywacyjnych informacje. Stan gotowości człowieka do podjęcia określonego działania zależy bowiem nie tylko od tego, jaką potrzebę odczuwa on w danej chwili, ale także od tego, jak postrzega on i ocenia siebie oraz swoją obecną i przyszłą sytuację. Szczególnie duże znaczenie ma ocena szans sukcesu lub ryzyka porażki oraz relatywnych korzyści związanych z działaniem w porównaniu do ewentualnych strat spowodowanych powstrzymaniem się od niego. Ważną rolę w percepcji i ocenach pełnią czynniki osobowościowe. Przykładem może być poczucie umiejscowienia kontroli (locus oj eontroD- Inaczej widzi możliwości działania ten, kto uważa, że wszystko zależy głównie od niego (kto ma poczucie wewnętrznego umiejscowienia kontroli), inaczej zaś ktoś, kto myśli przeciwnie.

więcej