www.kasyfiskalne2018.pl/przepisy-fiskalne/kasy-fiskalne-online-jakie-korzysci-da-ich-wprowadzenie/

REKRUTACJA I SELEKCJA

Szwedzka firma Cementa AB skoncentrowała się, od drugiej połowy lat osiemdziesiątych, na rekrutacji wewnętrznej, nie rezygnując całkowicie z zewnętrznego rynku pracy. Polityka rekrutacyjna firmy zmierza do optymalnego wykorzystania własnego personelu. Ludzie już zatrudnieni mają pierwszeństwo, gdy pojawia się wakat. Cementa zaś oszczędza środki, które wydatkowałaby na procedury związane z rekrutacją zewnętrzną, a także zapewnia pracownikom możliwość kariery zawodowej we własnej firmie. Perspektywa awansu jest ważnym motywatorem – wiąże pracowników z firmą i sprzyja podwyższaniu wydajności oraz jakości pracy. Takie podejście wymaga od działu personalnego dobrej znajomości personelu, oczekiwań, umiejętności, osobowości ludzi.

Wakaty ogłaszane są najpierw w prasie wewnętrznej przedsiębiorstwa. Dział personalny na szczeblu zarządu oraz kierownicy personalni niższych szczebli rozpoczynają akcję rekrutacyjną wśród własnej załogi. Dopiero, gdy pracownicy nie wyrażą zainteresowania lub gdy nie znajdzie się odpowiedniej osoby, rozpoczyna się akcję rekrutacyjną na zewnątrz. Taka kolejność postępowania jest regułą, od której jednak dopuszczane bywają odstępstwa (jeśli jest to celowe).

Rekrutacja na zewnętrznym rynku pracy rozpoczyna się od zamieszczenia ogłoszenia w prasie. W zależności od rodzaju wolnego stanowiska wybiera się gazety o różnym zasięgu terytorialnym. Dział personalny wysyła także informację do biura pośrednictwa pracy. Ogłoszenia, o takiej samej szacie graficznej, zawierają znak firmowy przedsiębiorstwa. Wygląd ogłoszenia jest przedmiotem szczególnej troski. Cementa AB dba o perfekcjonizm nawet w sprawach drobnych. Chodzi o to, by już w momencie pierwszego kontaktu z firmą – poprzez ogłoszenie – kandydat właściwie odebrał jej wizerunek (image): Cementa to najwyższa jakość w każdej sferze.


Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>