METODY DOSKONALENIA KIEROWNIKÓW

Efektywność organizacji zależy w decydującej mierze od ludzi, lecz nie od wszystkich w jednakowym stopniu. Rola menedżerów jest znacznie istotniejsza niż pracowników wykonawczych. Dlatego programy doskonalenia kadry kierowniczej są najważniejszym składnikiem kompleksowych programów rozwoju uczestników organizacji.

W doskonaleniu menedżerów wykorzystuje się różne metody. Do najbardziej popularnych, a zarazem skutecznych, należą metody grupowe. Dwie spośród nich: kierowniczy trening wrażliwości i siatkę kierowniczą, przedstawiamy niżej.

Kierowniczy trening wrażliwości jest metodą bardzo interesującą, a zarazem kontrowersyjną. Umożliwia lepsze poznanie i zrozumienie samego siebie, innych ludzi oraz mechanizmów funkcjonowania grup społecznych. Prowadzi zwykle do zwiększenia wrażliwości interpersonalnej jednostek. Może i powinien także pomóc uczestnikom lepiej zrozumieć specyfikę kontaktów międzyludzkich w ich organizacjach i w ten sposób przyczynić się do większego przystosowania do konkretnych społecznych środowisk pracy.

Twórcą treningu wrażliwości jest amerykański psycholog Kurt Lewin. Posłużył się nią po raz pierwszy w połowie lat czterdziestych naszego wieku. Od tego czasu metoda ta jest stosowana w doskonaleniu kierowników. W czasie treningu wrażliwości człowiek uczy się głównie poprzez przeżywanie pewnych sytuacji w grupie.


Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>