METODY DOSKONALENIA KIEROWNIKÓW CZĘŚĆ 2

W sesji treningowej bierze udział od kilku do kilkunastu osób. Ich dobór zależy od konkretnego celu treningu i jest dokonywany przez osobę prowadzącą. W skład grupy mogą wchodzić menedżerowie z jednej lub kilku organizacji, osoby zajmujące te same lub różne stanowiska kierownicze. Jeśli celem treningu jest podniesienie ogólnej wrażliwości w kontaktach międzyludzkich, to grupa tworzy się w zasadzie automatycznie z osób, które zgłosiły do niej swój akces. Natomiast gdy trening jest ukierunkowany na uwrażliwienie na określony typ stosunków międzyludzkich lub sytuacji, na przykład na kontakty z nowymi, młodymi pracownikami lub inwalidami, rośnie znaczenie racjonalnego doboru uczestników.

Trening w rażliwości prowadzony jest przez jednego lub kilku psychologów. Rola prowadzącego – trenera – polega na kreowaniu w grupie takich sytuacji, które stwarzają okazje do działania indywidualnego i współdziałania, przeżywania i współprzeżywania, lepszego poznania siebie i innych. (W przypadku konfliktu trener pełni funkcję katalizatora napięć.) Zwraca on uwagę na różnice w reakcjach poszczególnych osób na konkretne zachowania innych lub konkretne sytuacje i pobudza uczestników do wyjaśnienia przyczyn tych różnic. W trakcie treningu ma miejsce głęboki wgląd w potrzeby i cele członków grupy, ich pragnienia, motywy działania i podstawy, myśli i emocje związane z byciem „tu i teraz” oraz z minionymi doświadczeniami. Wymiana informacji werbalnych i niewerbalnych, o sobie i innych, powoduje wzrost wrażliwości. Uczestnicy mają bowiem możliwość „widzenia siebie cudzymi oczami” oraz nasyconego emocjami porównywania tych różnych obrazów.


Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>