WYNAGRADZANIE

31-letnia księgowa z Tennessee pracuje 70 godzin tygodniowo, wieczorami i w weekendy, nie otrzymując za to wynagrodzenia. Nie jest „dobrą samarytanką”, lecz jedną z 270 osób, które zdecydowały się na nieodpłatne przepracowanie około 360 godzin w Nissan Motor Manufacturing Corporation, pod kierunkiem japońskich menedżerów. Robi to z nadzieją na zatrudnienie przy taśmie produkcyjnej i otrzymanie wysokiej płacy.

Program „próbnego zatrudnienia” w Nissanie ma na celu zmniejszenie fluktuacji personelu, wyeliminowanie pracowników o niskiej motywacji oraz tych, którzy nie dadzą sobie rady ze skomplikowaną pracą w nowoczesnej fabryce samochodów. Inne firmy, jak GM-Toyota w Kalifornii (Joint venture), nowe fabryki Mazdy w Detroit i Chryslera w Sterling Heights, idą za przykładem Nissana. Tradycyjna metoda selekcji pracowników na stanowiska produkcyjne przy taśmie polegała na krótkiej rozmowie wstępnej, zapoznaniu się z wynikami badań lekarskich i referencjami poprzednich pracodawców. „Próbne zatrudnienie” ma dać obu stronom – przyszłemu pracodawcy i pracobiorcy – bardziej wyczerpującą informację o wzajemnych silnych i słabych stronach.

Dlaczego ludzie godzą się na nieodpłatną pracę? Niewątpliwie zasadniczą rolę odgrywa chęć zdobycia stałego zatrudnienia. Jednocześnie godząc się na to, akceptują ważny element filozofii wynagrodzeń firmy: płaca to nie wszystko, ważne są także inne korzyści. Istnieje pięć podstawowych typów szeroko rozumianych wynagrodzeń, a mianowicie wynagrodzenia:

– 1) materialne: płaca, premia, sprzęt, wyposażenie, diety

– 2) polityczne-, wpływ, władza, odpowiedzialność, kontrola, informacja, formułowanie celów, podział zasobów, kontakty z otoczeniem

– 3) techniczne: rozwiązywanie problemów, uczestnictwo w zespołach projektowych, pomiar efektów

– 4) spoleczno-psychologiczne: tożsamość społeczna i osobista, uznanie, zaufanie, status, informacja, atrakcyjny czas pracy, samodzielność

– 5) związane z możliwościami samorealizacji', umożliwienie kształcenia i rozwoju.

– Wynagrodzenia materialne dzielą się z kolei na:

– pieniężne-, płaca, premia, płatny urlop itd.

– niepieniężne: organizacja wypoczynku, posiłki dotowane przez firmę, organizowana przez nią opieka nad dziećmi itd.

– Wynagrodzenie nie jest zadośćuczynieniem za cierpienia związane z pracą,


Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>