SYSTEM OCEN PRACOWNIKÓW

Duński koncern East Asiatic Company jest firmą o bogatych tradycjach. Być jego pracownikiem to rzecz zaszczytna. Zatrudniani są w nim ludzie młodzi, wartościowi i inteligentni, lecz niekoniecznie prymusi. Nowi pracownicy uczestniczą w 2-A letnim programie kształcenia finansowanym i organizowanym przez firmę. Po ukończeniu kursu kierowani są na studia MBA w Wyższej Szkole Handlowej w Kopenhadze.

Nad karierą zawodową swoich uczestników firma czuwa cały czas. Co 4-5 lat pracownik odbywa z dyrektorem personalnym rozmowę, mającą na celu analizę jego oczekiwań, celów życiowych i możliwości. Podstawą przygotowania indywidualnego scenariusza kariery jest kwestionariusz oceny pracownika. Oceny krótko- i długookresowe przeprowadzane są systematycznie przez jego przełożonego, w obecności szefa personalnego. Pracownik informowany jest

– 0 wynikach oceny i ma prawo, a nawet obowiązek, ich skomentowania.

Wyniki oceny służą nie tylko planowaniu indywidualnej kariery, dróg kształcenia i rozwoju. Są podstawą decyzji o wynagrodzeniu, awansie, degradacji, przesunięciu. Wykorzystuje je również dział personalny w trakcie opracowywania ogólnych planów rozwoju uczestników organizacji.

System ocen pracowników jest formalną metodą okresowej ewaluacji pracy

– 1 uczestnictwa. Ocena obejmuje zazwyczaj ilościowe i jakościowe aspekty organizacyjnego funkcjonowania poszczególnych osób i odpowiada na pytanie: czy i w jakim stopniu pracownik „pasuje” do konkretnego stanowiska pracy. System ten jest sprzężony z systemem wynagrodzeń obowiązującym w danej organizacji i służy, między innymi, zapewnieniu jego motywacyjności.


Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>