Sposób realizacji

Dokumentacja płacowa aktualne ustawodawstwo co oczywiście nie oznacza, że nie powinno uwzględniać szczególnie trudnych warunków, jak monotonia, szkodliwość, uciążliwość. Jeśli uczestnicy organizacji są zainteresowani wyłącznie wynagrodzeniami pieniężnymi i wysuwają głównie roszczenia płacowe, to możemy być pewni, że system zarządzania zasobami społecznymi firmy funkcjonuje źle. Jest to dla nas wskaźnik małej atrakcyjności pracy, braku innych „aktywnych” nagród, błędów popełnionych w czasie selekcji pracowników oraz w trakcie bieżącego kierowania, nieodpowiedniej polityki rozwoju itd.

Właściwa polityka płacowa jest jednym z najbardziej efektywnych narzędzi zarządzania potencjałem społecznym organizacji. Jej celem jest: przyciągnięcie odpowiednich kandydatów, utrzymanie dobrych pracowników i motywowanie wszystko to przy dochowaniu wymogów określonych w przepisach prawnych. Rysunek przedstawia podstawowe cele polityki płacowej firmy i sposoby ich realizacji.

Mimo iż większość kandydatów nie orientuje się dokładnie w aktualnych trendach na rynku pracy i być może nawet nie wie, jaka jest średnia płaca w branży, wszyscy porównują różne oferty i wysokości proponowanych wynagrodzeń. Najłatwiej porównuje się wielkości wymierne, nic zatem dziwnego, że aplikanci koncentrują się zwykle na „czystych” płacach (dodając ewentualne premie), nie przywiązując dużej wagi do innych form wynagrodzenia.


Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>