Psychologiczne badania nad potrzebami ludzkimi

Zdaniem A. Maslowa zaspokojenie potrzeb umiejscowionych niżej w hierarchii jest warunkiem aktywizacji potrzeb wyższych niezaspokojone pierwsze potrzeby dominują i zwyciężają w konflikcie z niezaspokojonymi następnymi. Zarówno w rozwoju gatunku ludzkiego, jak i jednostki ludzkiej, najpierw dominują potrzeby fizjologiczne i bezpieczeństwa, a dopiero później potrzeby samorealizacji. A. Maslow twierdził też, że motywatoraml ludzkiego działania są tylko potrzeby niezaspokojone.

Psychologiczne badania nad potrzebami ludzkimi stały się podstawą projektowania wielu organizacyjnych systemów motywacyjnych. W dalszej części rozdziału wracamy do tych kwestii.

Przedstawiciele podejścia poznawczego zwrócili uwagę na rolę informacji isko czynnika motywacyjnego. Ich zdaniem, to właśnie zakres i struktura posiadanych przez człowieka informacji o rzeczywistości, tworzących sieć poznawczą, decydują o jego zachowaniu się. Sieć poznawcza kształtuje się w ciągu całego życia jednostki ludzkiej pod wpływem informacji pochodzących z zewnątrz i generowanych wewnątrz niej. W dzieciństwie dużą rolę pełnią informacje odbierane od rodziców, potem od nauczycieli i rówieśników. Ważnymi źródłami informacji są szkoła, kościół, zakład pracy, środki masowego przekazu (radio, telewizja, prasa) itd. Człowiek jest istotą aktywną – nie tylko odbiera informacje, lecz poszukuje ich, dokonuje selekcji oraz przetwarza je. W dalszej części rozdziału przedstawiamy najważniejsze rodzaje oddziaływań informacyjnych w organizacji oraz ogólne warunki ich skuteczności.


Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>