Kształcenie i rozwój uczestników organizacji

Kształcenie i rozwój uczestników organizacji nabierają szczególnie dużego znaczenia w sytuacji wprowadzania zmian organizacyjnych – zmian strategii, struktury, technologii, kultury.

Atutem szwedzkiego stylu zarządzania – zdaniem dyrektora personalnego Cementy – jest ciągłe kształcenie. Możemy pozwolić sobie – twierdzi – na szybkie zmiany technologii, ludzie zostają błyskawicznie przeszkoleni. Także instytucje państwowe oferują różne kursy, np. AMU szkoląca osoby bezrobotne i niepełnosprawne. W przedsiębiorstwie prowadzi się szkolenia z dziedziny zarządzania, ekonomii, techniki, przywództwa, języków obcych itd.

Ostatnią fazą cyklu kształcenia i rozwoju personelu jest ocena i kontrola zrealizowanego programu. Uzyskane wyniki są odnoszone do strategicznych celów firmy, co przejawia się w pytaniu: Co program kształcenia i rozwoju wnosi do realizacji strategii przedsiębiorstwa? Odpowiedź na to pytanie wymaga rozstrzygnięcia poniższych kwestii.

Czy pracownicy są zadowoleni z kształcenia? Pracownicy działu personalnego odpowiedzialni za program szkolenia rozprowadzają wśród uczestników kursu kwestionariusze ocen. Na ogół przedmiotem oceny są: ogólny poziom wykładowców, wykorzystywana literatura, materiały dydaktyczne, praktyczna przydatność zdobytej wiedzy, zgodność faktycznego przebiegu kursu z programem i oczekiwaniami itd.


Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>