ROZWÓJ PERSONELU

Cementa AB bardzo dba o rozwój swoich ludzi. Kształcą się oni na licznych kursach organizowanych przez firmy konsultingowe, ośrodki kształcenia, uczelnie. Uczestniczą także w wewnętrznych szkoleniach ogólnych, na przykład dotyczących kultury organizacyjnej, oraz specjalistycznych (zawodowych), prowadzonych przez własnych pracowników.

Skierowania na kursy, podwyższające kwalifikacje niezbędne na zajmowanym lub przyszłym stanowisku, a także wynikające z indywidualnych potrzeb uczestników organizacji, nie są przypadkowe. Są efektem przeprowadzanej w firmie analizy potrzeb w zakresie kształcenia (need-anałysis). Możliwość uczestniczenia w kursie jest traktowana jako atrakcyjna nagroda.

Firma nie szczędzi środków na kształcenie i rozwój, nawet wówczas, gdy poszukuje źródeł obniżki kosztów. Są to bowiem – zgodnie z jej filozofią biznesu – szczególnie ważne inwestycje. Dzięki takiemu podejściu Cementa szczyci się lojalną i zaangażowaną kadrą, o wysokim morale. Zazdrościć jej może niejeden konkurent.

W 1954 r. wybitny teoretyk i konsultant, Peter Drucker, do czterech klasycznych funkcji zarządzania: planowania, organizowania, motywowania i kontrolowania „dodał” jeszcze jedną – rozwój ludzi. Zdaniem Druckera funkcja ta powinna coraz bardziej zyskiwać na znaczeniu. Tak też się dzieje. Kształcenie i rozwój personelu uznawane są coraz powszechniej za podstawę sukcesów firm, za działalność priorytetową.


Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>