Monthly Archives Czerwiec 2015

Co umożliwia decentralizacja?

Decentralizacja umożliwia podejmowanie decyzji tam, gdzie są (będą) one realizowane. Ułatwia zbieranie potrzebnych danych, umożliwia dostosowanie procedur do warunków, jednym słowem: zwiększa elastyczność, która jest szczególnie ważna w warunkach dynamicznego rynku. Nie należy jednak, kierując się modą, popadać w przesadę i decentralizować wszystkiego. Ogólna zasada mówi, że decentralizacja nie powinna dotyczyć:

więcej

POJĘCIE I ŹRÓDŁA PRZYWÓDZTWA

Przywództwo jest oddziaływaniem na zachowania innych. Jest to rodzaj społecznego wpływu, który pojawia się wówczas, gdy jedna osoba – przywódca – jest zdolna do powodowania pożądanego przez siebie zachowania kogoś innego, kto ulega mu z powodu więzi, jaka ich łączy, z powodu społecznego stosunku, jaki zachodzi pomiędzy nimi. Przywództwo wiąże się z pewnymi szczególnymi cechami i zachowaniami osoby, której inni skłonni są zaufać i podporządkowywać się. Powiemy, że jednostka ta ma w konkretnej grupie społecznej (lub u konkretnej osoby) autorytet, władzę, którą inni dobrowolnie akceptują. Przywództwo wiąże się zatem także z cechami, potrzebami, interesami i celami tych, którzy mu podlegają.

więcej

Podstawowe jednostki organizacyjne firmy Sony

Morita wyznawał też nietypową, jak na japońskie warunki, filozofię rekrutacji. Jego zdaniem każdy nowy pracownik jest jak nieoszlifowany diament, firma musi natomiast zadbać o to, by uzyskać brylant, odpowiednio go kształcąc i rozwijając. W większości japońskich firm dominuje pogląd, iż nowy pracownik powinien już być gotową doskonałością.

więcej