Najlepsze zabezpieczenie betonu przed olejem jakie można kupić w tym sklepie internetowym.

Podstawowe jednostki organizacyjne firmy Sony

Morita wyznawał też nietypową, jak na japońskie warunki, filozofię rekrutacji. Jego zdaniem każdy nowy pracownik jest jak nieoszlifowany diament, firma musi natomiast zadbać o to, by uzyskać brylant, odpowiednio go kształcąc i rozwijając. W większości japońskich firm dominuje pogląd, iż nowy pracownik powinien już być gotową doskonałością.

Morita troszczył się o to, by strategia personalna firmy była ściśle skorelowana z ogólną strategią korporacji. Dzięki stworzeniu poczucia współodpowiedzialności i wspólnego losu, Sony może poszczycić się pracownikami zaangażowanymi, przyjmującymi cele firmy za własne. Dzięki temu zaangażowaniu udało się w firmie stworzyć klimat innowacyjny oraz utrzymać konkurencyjność pod względem poziomu płac i innych wynagrodzeń materialnych.

Traktując uczestników organizacji przede wszystkim jako podstawowy zasób, a nie ważący składnik w strukturze kosztów, firmy takie jak Sony wyznaczają kierunki rozwoju nowoczesnego zarządzania.

W 1988 r. koncern posiadał 63 spółki produkcyjno-handlowe i 133 handlowe w 44 krajach oraz przedstawicielstwa i biura techniczne w przeszło 90 państwach.

Podstawowymi jednostkami organizacyjnymi firmy są następujące, wyróżnione według kryterium produktu, dywizje (basic divisions, business areas): 1) w obszarze „przemysł”: automatyka, dozowanie i analityka, urządzenia dla przetwórstwa roślinnego, separatory i urządzenia termiczne, 2) żywność, 3) agri.

Przewodniczącym zarządu jest Peder Bonde, zaś dyrektorem generalnym – Lars V. Kylberg. A oto jak doszło do powstania firmy.


Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>