Co umożliwia decentralizacja?

Decentralizacja umożliwia podejmowanie decyzji tam, gdzie są (będą) one realizowane. Ułatwia zbieranie potrzebnych danych, umożliwia dostosowanie procedur do warunków, jednym słowem: zwiększa elastyczność, która jest szczególnie ważna w warunkach dynamicznego rynku. Nie należy jednak, kierując się modą, popadać w przesadę i decentralizować wszystkiego. Ogólna zasada mówi, że decentralizacja nie powinna dotyczyć:

– formułowania strategii i odpowiedzialności za nią

– strategicznych, z punktu widzenia całej organizacji, kontaktów z otoczeniem i jej pracownikami

– opracowywania podstawowych metod i procedur, np. obliczania opłacalności inwestycji w kształcenie, metod rekrutacji, systemów ocen pracowniczych powinny być one w całym przedsiębiorstwie jednolite

– wspólnych inwestycji.

Podstawowe elementy podsystemu personalnego organizacji zostały przedstawione na rysunku Są to: obsada (rekrutacja i selekcja), ocena, wynagradzanie oraz kształcenie i rozwój uczestników. Poprzedzone planowaniem tworzą one cykl personalny.

Realizacja funkcji zarządzania potencjałem społecznym organizacji polega na planowym i celowym doborze i koordynacji poszczególnych elementów systemu personalnego oraz na odpowiednim dostosowaniu ich do strategii organizacji.

Zarządzanie potencjałem społecznym jest cyklem, w ramach którego kolejne elementy (fazy) następują po sobie, wzajemnie warunkują się i powtarzają. W gruncie rzeczy w każdym przedsiębiorstwie jest wiele takich cykli. Efektywne zarządzanie sferą personalną wymaga ciągłych sprzężeń zwrotnych, które są podstawą organizacyjnego uczenia się.


Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>