szkolenia dla kierowników

POJĘCIE I ŹRÓDŁA PRZYWÓDZTWA

Przywództwo jest oddziaływaniem na zachowania innych. Jest to rodzaj społecznego wpływu, który pojawia się wówczas, gdy jedna osoba – przywódca – jest zdolna do powodowania pożądanego przez siebie zachowania kogoś innego, kto ulega mu z powodu więzi, jaka ich łączy, z powodu społecznego stosunku, jaki zachodzi pomiędzy nimi. Przywództwo wiąże się z pewnymi szczególnymi cechami i zachowaniami osoby, której inni skłonni są zaufać i podporządkowywać się. Powiemy, że jednostka ta ma w konkretnej grupie społecznej (lub u konkretnej osoby) autorytet, władzę, którą inni dobrowolnie akceptują. Przywództwo wiąże się zatem także z cechami, potrzebami, interesami i celami tych, którzy mu podlegają.

Zastanówmy się chwilę nad tym, z czego wynika możliwość wpływania jednych ludzi na zachowania innych, czyli – innymi słowy – jakie są źródła władzy (autorytetu) i przywództwa. Spójrzmy na poniższe przykłady.

Kierownik wydaje polecenia, a podwładni wykonują je, wiedzą bowiem, że należy to do ich obowiązków. Młodzieniec jest zakochany w swojej dziewczynie i spełnia wszystkie jej życzenia. Wszyscy pracownicy działu konstrukcyjnego zwracają się z prośbą

– 0 wskazówki do zdolnego inżyniera z dużym doświadczeniem zawodowym

– 1 stosują się do nich.

Odważny, rozważny i cieszący się zaufaniem innych robotnik zostaje wyłansowany na przywódcę strajku, staje na jego czele i kieruje kolegami.

Ktoś, nie mogąc sobie poradzić z podjęciem trudnej decyzji, udaje się po pomoc do wróżki,


Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>