System kanban

System kanban, co trzeba szczególnie mocno podkreślić, pełni w SPT funkcję regulacyjną: dostarcza bieżące dane o ruchu materiałów i części między stanowiskami, wyznacza rytm ich przemieszczania oraz umożliwia regulację ilości elementów w strumieniu materiałów poprzez manipulowanie kartami.

Praktyka dowiodła, że jeśli miesięczne obciążenie maszyn i urządzeń jest stałe, a odnotowuje się tylko nieznaczne zmiany w obciążeniu dziennym. należy zmniejszyć częstość przepływu kanbanów. Gdy liczba kart wzrasta, konieczne staje się zwiększenie ilości produkcji dziennej poprzez pracę w godzinach nadliczbowych. Jeżeli natomiast liczba kanbanów ulega zmniejszeniu i pojawia się niebezpieczeństwo powstawania zapasów produkcji w toku, zatrzymuje się linię produkcyjną i usuwa przyczyny zakłóceń.

System kanban jest rozwiązaniem organizatorskim, którego zalety uwidaczniają się przede wszystkim w produkcji powtarzalnej, wielkoseryjnej, wtedy, gdy wielkości zamówień na poszczególne rodzaje wyrobów (asortymenty) zmieniają się w umiarkowanym zakresie.

Jak dowodzi doświadczenie, nawet częściowe wykorzystanie metody kanban w praktyce zarządzania produkcją prowadzi, dzięki zmniejszeniu zapasów produkcji w toku, do wymiernych efektów ekonomicznych. Uważa się więc, że przyszły rozwój systemów planowania i sterowania produkcją będzie postępował w kierunku połączenia zalet metody regulacji produkcji, zapewniającej wyeliminowanie zaległości w realizacji zamówień, z zaletami systemu kanban, prowadzącego do obniżenia wielkości zapasów.


Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>