www.hard-met.pl/pl/13/tasmy-transportujace-pcv-i-pu

KANBANY PRZEPŁYWU I KANBANY PRODUKCJI

Podstawowe znaczenie mają dwa rodzaje kart: kanbany przepływu i kanbany produkcji. Ich obieg odbywa się według następujących zasad:

Pobierając po raz pierwszy element (elementy) z kontenera lub palety dostarczonej do stanowiska roboczego, operator zdejmuje z niego kanban przepływu, który następnie wkłada do odpowiedniego pojemnika na karty.

Do pojemnika transportowego, w którym umieszcza się element (elementy) opuszczający stanowisko, dołącza się kanban produkcji. Przemieszczanie pojemników transportowych między stanowiskami należy do zadań pracowników pomocniczych (lub operatorów). Zapewniają oni również cyrkulację kanbanów. Wyjmują je regularnie z pojemników na karty przepływu, a następnie przenoszą na stanowiska wcześniejsze w łańcuchu produkcji, zgodnie z trasą określoną na każdym kanbanie. (Tak funkcjonuje opisany wyżej system składania wewnętrznych zamówień.) Ze stanowisk tych pracownicy pomocniczy pobierają pojemniki transportowe z gotowymi elementami. Zastępują zawieszony na każdym z nich kanban produkcji odpowiednim kanbanem przepływu, po czym dostarczają pojemniki na stanowiska, które zamówiły poszczególne elementy.

Kanbany produkcji są systematycznie pobierane ze stanowisk roboczych, sortowane według rodzajów elementów i kierowane – zgodnie z planowanym rozdziałem zadań – do innych ogniw procesu wytwarzania. Gdy liczba kanbanów produkcji jednego rodzaju jest zgodna z planowaną wielkością produkcji, usuwa się je z obiegu i podejmuje decyzję o wytwarzaniu innych części. Jest to bowiem wskaźnik pełnego pokrycia zapotrzebowania na konkretne materiały i powstawania tzw. wolnych mocy.


Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>