Świat w kategoriach estetycznych

Niektórzy ludzie przeżywają świat głównie w kategoriach estetycznych. Szczególnie mocno cenią piękno i nie akceptują brzydoty. Czy mają szanse zaspokoić te potrzeby w pracy? Istnieją zawody, które stwarzają takie warunki malarz, rzeźbiarz, aktor, reżyser, pisarz, poeta, architekt, projektant mody – to niektóre z nich. Właściwie jednak w każdej pracy można być artystą. Trzeba jedynie odczuwać potrzebę wykonywania jej w sposób zgodny z wymogami piękna i dać się ponieść temu motywowi. O niejednym rzemieślniku można powiedzieć, że tworzy prawdziwe dzieła sztuki, a o wielu fryzjerach, że są artystami.

Co może jednak zaoferować organizacja „przeciętnemu człowiekowi’’ lubiącemu piękno, ale koncentrującemu się na nim niejako „przy okazji”?

Dobrze jest, jeśli miejsce pracy, poza przystosowaniem do wykonywania określonych funkcji i zadań, spełnia również wymogi estetyczne oraz oczekiwania pracowników i klientów. Decyduje o tym sposób zaprojektowania i urządzenia wnętrz oraz stanowisk pracy, kolorystyka ścian, ubrania pracowników, czystość pomieszczeń itd. Ich wygląd zależy również od ich użytkowników. Można się o tym przekonać porównując, na przykład, pokoje różnych urzędników w tym samym biurowcu.


Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>