Potrzeby szacunku

Potrzeby szacunku, zdaniem A. Maslowa, rozwijają się w okresie młodości człowieka i przejawiają w takich zachowaniach jak „szpanowanie”, przechwałki, fantazjowanie na temat własnych osiągnięć itp. U wielu ludzi dojrzałych ulegają one pewnemu wyciszeniu, na rzecz zaktywizowanej potrzeby samorealizacji.

Znaczenie potrzeb szacunku wśród ludzi zależy w dużym stopniu od typu kultury. Współczesna kultura amerykańska i europejska są nastawione na sukces – kształtują i wzmacniają dążenia do wyróżniania się, powodzenia, kariery i osiągnięć na dowolnym polu. Można się o tym przekonać studiując choćby księgę rekordów Guinessa. W kulturach tych pieniądze, wiadza i prestiż stają się najważniejszymi wartościami i wskaźnikami pozycji społecznej.

Większość ludzi podejmuje pracę w celach zarobkowych. Pieniądze są bowiem jednym z najbardziej uniwersalnych środków umożliwiających zaspokojenie innych potrzeb. Dotyczy to również potrzeb szacunku. Wiele osób traktuje bowiem wysokość zarobków jako miarę uznania dla zawodu, wykształcenia, umiejętności i osiąganych w pracy wyników.

Pewien kierownik, dzieląc miesięczną premię pomiędzy podwładnych, przyznał jednemu z nich kwotę nieco tylko mniejszą niż pozostałym. Pracownik jednak poczuł się bardzo pokrzywdzony, odwołał się nawet w tej sprawie do dyrektora. Nie chodziło mu w zasadzie o pieniądze, lecz o fakt, że został potraktowany gorzej niż inni. Motywem jego działania była urażona duma, czyli właśnie niezaspokojona potrzeba szacunku.


Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>