Krztałt fabryki w przyszłości

Przede wszystkim musimy podkreślić, że kształt fabryki jutra będzie wyznaczony przez postępującą integrację procesów i struktur, komputeryzację oraz nowe technologie materiałowe.

Bez wątpienia integracja obejmie zwłaszcza produkcję i jej techniczne przygotowanie. W przypadku niektórych procesów przemysłowych faza realizacyjna poprzedzona będzie pełną symulacją komputerową. Można się spodziewać, że tzw. informatyczne systemy wspomagania projektowania (computer-aided design) oraz sterowania produkcją tworzyć będą spójną całość, powiązaną z systemami planowania procesów wytwórczych na podstawie aktualizowanych na bieżąco zamówień z rynku. Coraz częściej spotykać będziemy „inteligentne” systemy komputerowe. Przemysłem zawładną nowe materiały oraz technologie.

W nadchodzących latach w fabrykach upowszechnią się odmienne od dominujących obecnie rozwiązania produkcyjne. Zmienią się także metody i techniki zarządzania sferą wytwórczą.

Już dziś jednak, w przemyśle elektromaszynowym krajów rozwiniętych gospodarczo, znaleźć możemy wiele przykładów nowocześnie zbudowanych i zarządzanych, „przyszłościowych” systemów produkcyjnych. Mogą być one wzorcami dla modernizacji i usprawniania bardziej tradycyjnych współczesnych fabryk. Do doświadczeń tych powinni w coraz większym stopniu nawiązywać polscy menedżerowie.

Zarysowują się również nowe idee i projekty organizacji. Poza nielicznymi przypadkami trudno jednak powiedzieć, że są to rozwiązania będące w całości wyrazem jednolitej koncepcji metodologicznej i nowej „filozofii” zarządzania.


Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>