toyotacarter-kowale.chodzen.pl

Elastyczne systemy produkcyjne

Mamy raczej do czynienia ze zbiorami wielu metod, zwykle dobranymi arbitralnie i odzwierciedlającymi zarówno różne aktualne „mody”, jak i rozwiązania sprawdzone od lat. Musimy także pamiętać, że spora część nowoczesnych metod produkcji była już dawno opracowana teoretycznie. Dopiero jednak teraz – między innymi dzięki komputerom – powstały możliwości ich wdrożenia i efektywnego wykorzystania. Przykładem może być koncepcja technologii grup sformułowana w latach czterdziestych.

Poniżej przedstawiamy niektóre nowoczesne rozwiązania leehniczno- -organizacyjne. Wybraliśmy wyróżniające się szybkim wzrostem liczby zastosowań w przedsiębiorstwach wiodących branż przemysłowych, zwłaszcza w przemyśle samochodowym. Omawiamy kolejno niżej przedstawione systemy.

Elastyczne systemy produkcyjne, głęboko zautomatyzowane i zarazem silnie zintegrowane z innymi częściami przedsiębiorstwa, szczególnie z szeroko rozumianym technicznym przygotowaniem produkcji.

Technologie grup, metodę wpływającą nie tylko na techniczną strukturę systemu produkcji, ale również na system zarządzania nią. Metodę regulacji produkcji – sformułowane w niej zasady planowania umożliwiają podjęcie dwóch podstawowych decyzji dotyczących wytwarzanych wyrobów: kiedy i ile produkować? System produkcyjny Toyoty (Toyota manufacturing system) i Kanban.


Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>