Działalność AIESEC – dalszy opis

Działalność AIESEC opiera się na kontaktach z firmami, które mają na celu znalezienie sponsorów i zapewnienie praktyk. W zamian za to AIESEC oferuje różnego rodzaju usługi, m.in. organizację reklamy, badanie rynku, akwizycję, obsługę konferencji, tłumaczenia, usługi informatyczne itp.

Uczestnicy stowarzyszenia mają możliwość wyjazdów za granicę. Praktyki, szczególnie w krajach EWG i innych krajach wysoko rozwiniętych, dają możliwość sprawdzenia w praktyce zdobytej wiedzy oraz pewne korzyści finansowe. Wyjazdy takie, zwane „twinowymi”, umożliwiają również poznanie innych kultur, nabycie wprawy w językach obcych, nawiązanie kontaktów towarzyskich i profesjonalnych.

AIESEC-owcy biorą często udział w interesujących ich konferencjach, seminariach i szkoleniach organizowanych poza programem studiów. Nawiązują kontakty z firmami. Rozmawiają z praktykami, poznają ciekawych ludzi, dowiadują się, jak funkcjonuje w rzeczywistości świat ekonomii i zarządzania, o którym uczą się w uczelniach. W ten sposób zdobywają także wiedzę

– 0 potencjalnych pracodawcach i często nawiązują z nimi trwale kontakty, owocujące w przyszłości uczestnictwem w ich organizacjach.

Uczestnicy AIESEC nie ograniczają swojej aktywności do nauki i pracy. W ramach wydziałowych organizacji studenci różnych lat poznają się bliżej

– 1 nawiązują przyjaźnie. Studenci różnych wydziałów, należący do jednego komitetu, przełamują bariery strukturalne, utrudniające wymianę poglądów i współpracę w ramach jednej, lecz podzielonej społeczności.


Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>