Zarządzanie personelem

Coraz wyższy poziom wykształcenia, rosnące aspiracje i zmiany w systemach wartości wielu społeczeństw, dotyczące między innymi stosunku do pracy, wzorów karier, samorealizacji, które wymagają nowego spojrzenia na pracowników („ludzie – podstawowym źródłem sukcesów organizacji”) i wymuszają wprowadzanie zmian w polityce personalnej organizacji.

Zmiany w strukturze grup osób czynnych zawodowo w poszczególnych krajach i rejonach. Konieczne staje się dostosowanie działań w sferze personalnej organizacji do takich zjawisk jak rosnący w wielu krajach udział kobiet wśród zatrudnionych czy starzenie się niektórych społeczeństw.

Zarządzanie personelem powino być adekwatne do strategii organizacji, strategia personalna może wyznaczyć kierunek organizacji jako całości, może sama zawierać w sobie przewagę konkurencyjną z drugiej – system personalny, podobnie jak struktura, powinien być tak skomponowany, by maksymalnie umożliwić realizację strategii.

Zdobycie przewagi konkurencyjnej przez strategiczne zarządzanie personelem może być dla przedsiębiorstwa bardzo korzystne. Pamiętajmy bowiem, że „skopiowanie” systemu personalnego jednej firmy przez drugą jest niezwykle trudne ludzie są niepowtarzalni, a wypracowany styl przywództwa czy wzorce przedsiębiorczości nie mogą być przenoszone w sposób prosty. Wprowadzanie zmian w podsystemie personalnym jest dlugorwałe (przebudowa trwa zwykle nie krócej niż pięć-siedem lat) i uciążliwe. Zanim konkurent zdąży „powielić” nasz system, my zrobimy kolejny krok do przodu.


Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>