Wykłady i ćwiczenia

Wykłady i ćwiczenia – najbardziej powszechne i tradycyjne (szkolne) metody kształcenia menedżerów. Ze względu na swoje wady – nadmierną koncentrację na przekazywaniu wiedzy, a nie na doskonaleniu konkretnych umiejętności, potrzebnych na konkretnych stanowiskach – są one uzupełniane innymi metodami. Najczęściej wykorzystuje się gry komputerowe, metodę analizy (studiowania) przypadków (case studies) oraz metodę indywidualnego lub grupowego wykonywania prac projektowych (projects).

W szkoleniu pracowników wykonawczych (np. produkcyjnych) wykorzystuje się również większość podanych wyżej metod. Są one jednak dostosowywane do specyfiki konkretnych funkcji. Dotyczy to treningu poprzez prace, wykładów i ćwiczeń, symulacji komputerowej oraz rotacji. Szczególnie silnie akcentuje się efektywność dwóch ostatnich metod.

Symulacje komputerowe „sprawdzają się” przede wszystkim w szkoleniu pracowników operacyjnych wszędzie tam, gdzie pomyłki są kosztowne lub ryzykowne. Można, na przykład, przy pomocy komputera treningowego uczyć kierowcę, pilota, kosmonautę, operatora w hucie lub elektrowni atomowej itd.

Rotacją, jako metodą szkolenia i rozwoju pracowników produkcyjnych, zainteresowano się szczególnie po pozytywnych doświadczeniach szwedzkiego koncernu samochodowego Volvo [Aguren i in., 1985]. Daje ona pracownikom możliwość zapoznania się z całym procesem produkcji, zapobiega rutynie i alienacji, pozwala spojrzeć na swoją pracę z punktu widzenia ogólnych celów organizacji. Także dzięki rotacji samochody Volvo cechuje najwyższa jakość.


Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>