W.E. Deming i jego propozycja

W.E. Deming proponuje swoim wyznawcom realizację programu składającego się z poniższych punktów. Stwór: i utrwal sytuację, ir której pracownicy dążyć: będą do ciągłego doskonalenia produktu lub usługi, do generowania i wprowadzania innowacji w każdej sferze, po to, by jak najlepiej zaspokoić potrzeby klientów. Zapisz i ogłoś wszystkim projakościowe, ciągłe cele przedsiębiorstwa. Zadbaj o to, by zarządzający wciąż demonstrowali swoje zaangażowanie w realizację tych ustaleń.

Ucz każdego nowej filozofii. W firmie nie mogą być akceptowane ani materiały niskiej jakości, ani złe wykonawstwo, ani wadliwe produkty, ani niedbałe usługi.

Uświadom sobie i innym prawdziwy cel kontroli. Nie jest nim „wyłapywanie” braków, lecz doskonalenie procesów wytwórczych i redukcja kosztów.

Skończ z praktyką nagradzania handlu wyłącznie za ceny oferowanych produktów. Cena nie ma znaczenia, gdy oddzielamy ją od jakości tego, co kupujemy. Zaopatrzenie musi dysponować statystycznymi narzędziami kontroli jakości nabywanych partii materiałów, półproduktów, części itd. Konieczne jest rozwinięcie i utrwalenie więzi współpracy z mniejszą liczbą „własnych” dostawców i sprzedawców, w miejsce zbyt szeroko stosowanego przetargu ofert. Dlaczego? – Ponieważ jedni i drudzy muszą znać nie tylko wykazy zamówień, ale także sposób wykorzystania swoich wyrobów w dalszym procesie produkcji oraz przez finalnego nabywcę.


Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>