http://ciuszek.com.pl/pedzle-jessup-profesjonalny-makijaz-w-domu/

Technostruktura

Technostruktura tworzona przez pracowników zajmujących się formułowaniem aktualizowaniem i kontrolowaniem przestrzegania obowiązujących w organizacji standardów (m.in. w zakresie planowania, kontroli, polityki personalnej, normowania, organizacji produkcji), np. laboratorium kontrolne w zakładach chemicznych, sekcja norm surowcowych w przedsiębiorstwie przemysłu włókienniczego, główny specjalista do spraw jakości, odpowiedzialny za wdrożenie i efektywne funkcjonowanie systemu zapewnienia jakości wyrobów ISO w przedsiębiorstwie przemysłu spożywczego, dział kadr i szkolenia w urzędzie wojewódzkim, dział systemów informatycznych w banku, dział planowania i analizy budżetu w szpitalu itd.

Personel pomocniczy, czyli pracownicy sztabowi i obsługi, którzy pośrednio wspomagają działania podstawowe, np. radca prawny, sekcja analizy rynku, dział badawczo-rozwojowy, straż zakładowa, stołówka, klub pracowników uniwersytetu, dział wydawniczy w biurze projektowym itp. Żadna z tych jednostek nie wykonuje podstawowych zadań organizacji ani też nie wspomaga ich bezpośrednio, natomiast jej powołanie może w znacznym stopniu usprawnić działanie organizacji przez stworzenie pracownikom lepszych warunków pracy lub zapewnienie tańszej i bardziej dostosowanej do potrzeb obsługi specjalistycznej.


Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>