TECHNOLOGIA GRUP – ROZWINIĘCIE

Badania statystyczne wskazują, że już w przypadku ok. 10000 jednostek materiałowych możliwe jest ich pogrupowanie, według pewnych cech, na około 50-60 podzbiorów. Obserwacja ta legła u podstaw nowego podejścia do racjonalnej organizacji procesów produkcyjnych zwanego technologią grup (TG).

Koncepcja i podstawy teoretyczne technologii grup zrodziły się w latach czterdziestych w ZSRR. Jednakże aż do końca lat sześdziesiątych brak jest w literaturze przedmiotu informacji o wdrożeniach systemów organizacji produkcji opartych na tym pojęciu.

Powszechnie uważa się, iż do wrzrostu zainteresowania metodą TG przyczyniły się głównie prace badawcze i projekty systemów informatycznych opracowane przez Netherlands Organization for Applied Scientific Research, a zwłaszcza system MIC LASS, zaprojektowany w 1969 r. dla Metal Institute Classification System. Rozwiązanie to nie spotkało się początkowo z uznaniem przedsiębiorców europejskich. Dopiero sukces, jaki system odniósł w USA (po 1974 roku), głównie dzięki wprowadzeniu komputerów do sterowania i zarządzania produkcją, spowodował szybkie upowszechnienie się TG w Europie Zachodniej, zwłaszcza we Francji i RFN.


Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>