SELEKCJA – KONTYNUACJA

Po przeprowadzeniu wszystkich rozmów zapada decyzja. Dyrektor wraz z asystentem naradzają się, który z kandydatów najlepiej odpowiada wymaganiom wakującego stanowiska, rokuje najlepsze nadzieje na przyszłość. Podejście Cementy AB do zarządzania potencjałem społecznym określić można jako podejście kapitału ludzkiego. Bierze się pod uwagę przede wszystkim zdolność i chęć kandydata do rozwoju, jego osobowość, zainteresowanie pracą, umiejętność współpracy. Kwalifikacje również są ważne, jednak -jak powiada dyrektor – najważniejszy jest człowiek, dyplomy to rzecz wtórna. Jeśli kandydatowi brak kwalifikacji, to firma może zadbać o ich uzupełnienie. Jeśli natomiast jest nielojalny lub brak mu wyobraźni – prawdopodobnie takim już pozostanie.

Od samego początku – od listu z ofertą kandydata – zwraca się uwagę na jego osobowość. Z pewnością trafią do kosza te listy, w których aplikant żle wyraża się o swoich byłych pracodawcach albo o kraju, z którego pochodzi (jeśli jest imigrantem). Ludzie nielojalni nie znajdą zatrudnienia w Cemencie AB. Pozytywnie oceniane są listy pogodne, utrzymane w tonie nieformalnym.

Firma ceni sobie takie cechy jak optymizm, lojalność, łagodność, życzliwość. Nie aprobuje fatalizmu, nieżyczliwości, szorstkości, przesadnej ambicji. Kobiety są równie chętnie przyjmowane do pracy jak mężczyźni. Kobiety akceptowane są także wtedy, gdy są nieco bardziej zdecydowane, natomiast mężczyzn preferuje się nieco bardziej łagodnych. Duże szanse na przyjęcie ma kandydat, który często się uśmiecha – jest to prawidłowość dotycząca większości szwedzkich firm.


Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>