Rozwój produkcji wielkoseryjnej

Przełom i początek XX wieku był kolejnym, ważnym etapem w rozwoju przemysłu. Siłą napędową, dosłownie i w przenośni, stały się maszyny elektryczne, a najogólniej – różne zastosowania elektryczności i elektromagnetyzmu. Moc turbin parowych i generatorów elektrycznych wzrosła w latach 1900-1939 od kilku do kilkudziesięciu megawatów. Po pierwszej wojnie światowej narodziły się przemysły: samochodowy, lotniczy oraz radiowy (o przemyśle samochodowym w kontekście początków Ford Motor Company piszemy w ostatnim rozdziale). Przemiany jakościowe zaszły również w branży chemicznej. Wydajność instalacji do produkcji kwasu azotowego i siarkowego zwiększyła się kilkakrotnie.

Pamiętajmy: rozwój produkcji wielko,seryjnej nastąpił pod wpływem presji płynących z rozrastającego się rynku konsumenta, aw latach 1914-1917 pod naciskiem szczególnych potrzeb wojny. W późniejszym okresie wzrost mocy i wydajności jednostkowej maszyn i ciągów technologicznych został wymuszony przez wzrastającą, głównie dzięki rozwojowi transportu kolejowego i morskiego, międzynarodową konkurencję.

W pierwszych latach obecnego stulecia największy postęp odnotowano w mechanizacji procesów technologicznych w Stanach Zjednoczonych. Powiększający się rynek, a także potrzeba wchłonięcia przez przemysł masy niewykwalifikowanych imigrantów z Europy i Azji były najsilniejszymi bodźcami do wprowadzania i szybkiego upowszechnienia taśmowego systemu pracy.


Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>