Przypadek: „Ekolog”

Pan Krzysztof Horodecki jest właścicielem i dyrektorem naczelnym firmy „Ekolog”, specjalizującej się w technologii ochrony środowiska naturalnego. Firma powstała w 1983 r. jako jednoosobowe przedsięwzięcie. Wkrótce do pana Horodeckiego przyłączyli się dwaj koledzy i razem zaczęli niełatwą walkę

– 0 rozwój i przetrwanie. W 1986 r. „Ekolog” był już przedsiębiorstwem zatrudniającym 15 osób i święcił pierwsze poważniejsze sukcesy.

Obecnie organizacja jest w trakcie zasadniczego przełomu: z firmy lokalnej, działającej głównie w województwie pilskim, staje się przedsiębiorstwem działającym w całym kraju. Z firmy zatrudniającej 200 osób – przekształca się w dużą 400-osobową organizację.

W latach 1990-1991 „Ekolog” zaczął intensywnie rozwijać współpracę z partnerami zagranicznymi. W tym samym czasie nasiliła się konkurencja, zarówno ze strony firm prywatnych, jak i prywatyzujących się przedsiębiorstw państwowych. Na nasz rynek wchodzą także ciągle przedsiębiorstwa zagraniczne, wnosząc – jako atuty w grze o rynek – poważny kapitał

– 1 zaawansowaną technologię. Pan Horodecki, komentując tę nową sytuację, powiedział: „Nie mamy kompleksów, dobrze znamy rynek i jesteśmy dobrze na nim znani. Musimy wyprzedzić innych – to teraz najważniejsza dla nas sprawa”.

Pan Horodecki jest człowiekiem skromnym i zrównoważonym, choć jest także pasjonatem swojej firmy i ochrony środowiska naturalnego. Jest człowiekiem niezwykle pracowitym i solidnym. „Ekologowi” poświęca większość czasu i energii. „Firma jest dla niego jak ukochana kobieta” mówi jeden z współpracowników.


Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>