PRZYPADEK: „CENTROPROJEKT”

Przedsiębiorstwo państwowe o nazwie „Centroprojekt” dziaia ponad 30 lat. Zajmuje się projektowaniem i montażem różnorodnych instalacji budowlanych oraz związanym z nimi serwisem. Ma dobrą renomę i długoletnie doświadczenie, wypracowane przez kadrę inżynieryjno-techniczną o wysokich kwalifikacjach. Zdolność projektowania i wykonawstwa według standardów światowych pozwala przedsiębiorstwu na eksport swych usług.

Początków przedsiębiorstwa należy szukać w latach pięćdziesiątych. Jego zalążkiem było biuro projektowe – wewnętrzna jednostka organizacyjna dużego przedsiębiorstwa budowlano-montażowego „Budomontaż”. Głównym zadaniem biura było opracowywanie dokumentacji projektowej i konstrukcyjnej instalacji, wykonywanych przez pion produkcji przedsiębiorstwa. Innymi słowy, to co wchodziło w zakres działania biura, czyli projektowanie instalacji, było podporządkowane całkowicie produkcji – wykonywaniu i montowaniu instalacji budowlanych.

Przyjęty przez przedsiębiorstwo regulamin, w którym określono procedurę przyjmowania zleceń, eliminował samodzielność biura projektowego. Zlecenia zewnętrzne wpływały bowiem do dyrektora naczelnego „Budomontażu”, stamtąd kierowano je do działu planowania, który był jednostką sztabową i podlegał bezpośrednio naczelnemu. Kierownik działu planowania przedstawiał dyrektorowi projekt decyzji o przyjęciu bądź odrzuceniu zamówienia. Projekt przygotowywany był po konsultacjach z kierownikiem sekcji koordynacji produkcji oraz z kierownikami wydziałów produkcyjnych i montażowych. Wymienieni kierownicy i zarządzane przez nich jednostki organizacyjne podlegały zastępcy dyrektora ds. produkcji – tworzyły pion produkcji.


Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>