Pracownię realizacji inwestycji

Przeprowadzając w 1982 roku kolejną reorganizację (rysunek 7.8), zrealizowano koncepcję silnych pracowni. Z dziewięciu pracowni, samodzielnych ośrodków i zespołów utworzono cztery duże samodzielne pracownie. Stworzyły one, wraz z jednostkami terenowymi, pion podległy zastępcy dyrektora. Utworzono dwie ważne komórki organizacyjne o statusie pracowni i podporządkowano je bezpośrednio dyrektorowi naczelnemu. Pracownia przygotowania produkcji powstała z powiększenia działu techniki i organizacji produkcji. Zajmowała się zarówno produkcją krajową jak i zagraniczną.

Pracownię realizacji inwestycji powołano w oparciu o samodzielną sekcję zaopatrzenia, inwestycji i administracji, zespół instalacji przeciwpożarowych i jedną z pracowni projektowych.

Niezwykle istotną zmianą było wprowadzenie systemu wewnętrznego rozliczenia finansowego. Silne pracownie zaczęły działać na zasadach samodzielności i samofinansowania. W kategoriach teorii organizacji oznaczało to głęboką decentralizację.

W następnych latach kontynuowano zarysowany wyżej kierunek przekształceń struktury. Najistotniejszą zmianą wprowadzoną w 1985 roku (rysunek 7.9) było rozdzielenie pionu technicznego na dwa piony: projektowania oraz techniczno-handlowy i eksportu.

W miejsce zlikwidowanego stanowiska zastępcy dyrektora ds. technicznych utworzono nowe: głównego specjalisty ds. projektowania i głównego specjalisty ds. techniczno-handlowych i eksportu. Pierwszy z nich kierował pracowniami projektowymi, drugiemu podporządkowano natomiast: pracownię przygotowania produkcji, zespół postępu technicznego i rozwoju, ośrodek obliczeniowy, pracownię realizacji inwestycji, oraz zespoły projektowe pracujące za granicą (wyłączono je z pracowni).


Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>