PLANOWANIE PERSONELU – ROZWINIĘCIE

Amerykańska firma Whirlpool (produkująca rn.in. sprzęt gospodarstwa domowego: lodówki, pralki, kuchenki) postanowiła w latach osiemdziesiątych włączyć elektronikę w swoje wyroby. Firma założyła, że udział elektroniki będzie stale rósł i postawiła na szeroko pojętą innowacyjność. Zainteresowano się sytuacją na rynku pracy i trendami demograficznymi. Trafnie przewidziano niedobór inżynierów elektroników i informatyków. W związku z tym Whirpool zaczął walczyć z konkurencją o inżynierów po studiach specjalistycznych. Zapewniono też warunki sprzyjające coraz efektywniejszemu wykorzystaniu profesjonalistów. Odpowiednio „dostrojono” system rekrutacji i selekcji, a także uruchomiono szkolenia własnego personelu.

Ogólnym celem planowania personelu jest identyfikacja przyszłych potrzeb kadrowych organizacji i przygotowanie programów, których wdrożenie powinno zapewnić eliminację różnic między stanem pożądanym a istniejącym.


Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>