Pion głównego księgowego

Pion głównego księgowego składał się z. działu planowania budżetowego i działu finansowo-księgowego. W trzecim pionie – administracyjno-gospodarczym – znalazły się: dział zaopatrzenia i gospodarczy, dział płac i pracy, dział umów oraz kancelaria główna.

Wszystkie piony podporządkowane były kierownikowi centrum projektowego. Podlegali mu zatem:

– główny inżynier, szef pionu projektowania,

– główny księgowy,

– kierownik administracyjny, a także stanowiska sztabowe (doradcze):

– kierownik działu planowania.

– kierownik działu personalnego.

Jak łatwo zauważyć, w strukturze pojawiły się nowe stanowiska, komórki i większe jednostki organizacyjne, którym przydzielono nowe ważne zadania: planowanie, sprzedaż, dobór kadr. To właśnie zwiększona samodzielność centrum wymagała włączenia tych nowych zadań i przypisania odpowiedzialności za ich realizację nowo stworzonym elementom struktury.

W obszarze działalności projektowej następowała specjalizacja. Podstawowe części – pracownie – wyodrębniały się według kryterium przedmiotu projektowania, którym były różne rodzaje instalacji. Niewielka rozpiętość kierowania miała istotne znaczenie dla instruktażu i wpojenia norm projektowania stosunkowo nisko wykwalifikowanym i nie mającym doświadczenia pracownikom wykonawczym.


Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>