Pięć mechanizmów koordynacyjnych

– 1, Wzajemne dostosowanie, polegające na bezpośrednich nieformalnych uzgodnieniach między pracownikami podczas pracy, np. dwóch pracowników naukowych uniwersytetu, pracujących w dwóch różnych katedrach, postanawia pracować nad programem nowej specjalizacji dla studentów studiów dziennych czterej konsultanci, przygotowujący różne części programu restrukturyzacji przedsiębiorstwa (projekt strategii, struktury organizacyjnej, systemu rekrutacji i szkolenia oraz systemu wynagradzania) po indywidualnym zebraniu informacji, w toku wielogodzinnych dyskusji uzgadniają proponowane kierunki zmian, dopracowują i dopasowują proponowane warianty zmian kierownik wydziału produkcyjnego, jedząc obiad w stołówce zakładowej przy jednym stoliku z kierownikiem działu kadr, przedstawia mu swoje potrzeby kadrowe, a potem wspólnie uzgadniają nowy zestaw kryteriów rekrutacji na poszczególne stanowiska itp.

Bezpośredni nadzór kierowniczy, kiedy kierownik osobiście przekazuje polecenia i kontroluje na bieżąco pracę podwładnego, np. kierownik warsztatu samochodowego codziennie rozdziela pracę między zatrudnionych mechaników w zależności od jej ilości i priorytetów, śledzi postępy pracy, instruuje, zmienia przydział zadań ordynator oddziału szpitalnego kontroluje pracę podległych sobie lekarzy na codziennych rannych odprawach oraz obchodach, na których lekarze składają raport o stanie poszczególnych pacjentów i osiągniętych wynikach leczenia, a ordynator ocenia je, potwierdza lub zmienia zalecenia, następnie w miarę potrzeby poucza o sposobie prowadzenia terapii, przeprowadzenia zabiegów, kontroluje ich wykonanie itp.


Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>