Mały komitet lokalny

Mały komitet lokalny AIESEC jest jednym z wielu działających w Polsce. Dwa, trzy lata temu był on jednym z najbardziej sprawnych i największych. Obecnie sytuacja pogorszyła się. Wynikać to może z:

– 1) braku doświadczenia uczestników są nimi na ogół studenci I i II roku studiów, którzy nie mają jeszcze wystarczających własnych kontaktów międzynarodowych i którzy nie mogą już korzystać z tych, nawiązanych wcześniej – zaniedbanych lub zerwanych

– 2) braków w rekrutacji nowych uczestników

– 3) rozbicia organizacji na kilka wydziałów oraz – co się z tym łączy – ze złego przepływu informacji

– 4) stosunku wielu młodych ludzi do pracy społecznej większość z nich woli po prostu zarabiać pieniądze niż angażować się w prace przynoszące wielkie acz niewymierne korzyści

– 5) nadmiernie rozbudowanego i angażującego (przeładowanego) programu studiów

– 6) ograniczonych zainteresowań wielu studentów – prymatu spraw związanych z nauką i domem.

Niektórzy studeci traktują AIESEC jak biuro podróży i miejsce spotkań towarzyskich, nie wykonują powierzonych im zadań. Odbija się to niekorzystnie na działalności komitetu. Z tego powodu cierpi też image organizacji i tak nienajlepszy z powodu ciągle istniejących w świadomości studentów skojarzeń AIESEC z ZSMP i jej działaczami.

Zmalała też skuteczność dotychczas stosowanych sposobów informowania o stowarzyszeniu i form rekrutacji uczestników, jak gazetki, dni AIESEC itd.

Nie są to jednak prawidłowości ogólne. W tym samym mieście działa bowiem inny komitet AIESEC, bardzo prężny, mający ok. 200 uczestników, czyli prawie siedem razy więcej niż „nasz” zespół. Jego oddziaływanie jest na tyle silne, że czasami zniechęca do angażowania się w niektóre przedsięwzięcia organizowane przez mały komitet.


Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>