Kształcenie pracowników przez własną firmę

Czy kształcenie pracowników będzie realizowane przez firmę, czy zostanie powierzone innym instytucjom? Przedsiębiorstwa, szczególnie te duże, posiadają często własne szkoły lub ośrodki kształcenia (treningu). Ma swoje centrum IBM, Xerox, Procter & Gamble, Caterpillar, McDonald’s, Pilkington, a nawet mniejsze firmy, takie jak wspomniany szwedzki detalista – ICA. Posiadanie takiej placówki ma ogromne zalety.

W długim okresie, samodzielnie szkoląc wielu pracowników, duża firma ponosi znacznie mniejsze koszty niż w przypadku korzystania z usług innych organizacji. Własne centrum stwarza też lepsze możliwości koordynacji działań edukacyjnych i treningowych. Firma sama decyduje o tematyce kursów, ich zakresie, programie, poziomie wymagań, rozłożeniu akcentów itd. Jako część przedsiębiorstwa działa zgodnie z jego strategią, logiką funkcjonowania i kulturą. Uczy tego, co musi przydać się w konkretnych warunkach.

Kształcenie pracowników przez własną firmę może oczywiście przyjmować prostsze formy i być mniej kosztowne. Jest często realizowane w postaci krótkich szkoleń prowadzonych przez najlepszych własnych fachowców.

Kursy organizowane przez instytucje zewnętrzne są zwykle drogie. Zapewniają natomiast – choć niestety nie zawsze – kształcenie profesjonalne, kontakt z różnymi ekspertami, wymianę doświadczeń osób z różnych firm, branż, regionów, krajów. Wiele przedsiębiorstw ma dobre kontakty z wyższymi szkołami i ich pracownikami, z przodującymi firmami doradczymi. Korzystają z ich usług podwyższając kwalifikacje swoich menedżerów. Najwyżsi rangą szefowie dużych firm kierowani są na kursy i seminaria do elitarnych ośrodków, takich jak INSEAD (Institut Europeen d’Administration des Affaires), czy Harvard Business School. W ich przypadku koszt jest czynnikiem drugorzędnym, bardziej liczy się proces kształcenia na światowym poziomie.


Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>